سعید خرسندی

گوینده برتر رادیو در کشور

گوینده برگزیده جشنواره ABU

TV Commercials

تبلیغات تلویزیونی

گویندگی با سبک های مختلف برای ویدئو های تبلیغاتی به صورت موزیکال و ساده

نمونه ها

موزیکال تبلیغاتی

17 سال

سابقه کاری درخشان

تلویزیون

شامل کارهای پخش شده در تلویزیون

دوبله

دوبله تیزر های ایرانی و خارجی

پشت صحنه

پشت صحنه کارهای تبلیغاتی هنگام انجام نریشن

دکلمه

دکلمه های متفاوت برای موقعیت های خاص

موزیکال

تیزر های صوتی موزیکال

رادیو

صوت های رادیویی و پادکست